FIN-220

Finesse+, art nr FIN-220, elektrokirurgisk generator

Finesse+ utrustning för slyngdiatermikonisering

Finesse+ elektrokirurgisk generator är speciellt konstruerad för slyngdiatermikonisering på gynekologisk mottagning (LETZ / LEEP). Till utrustningen finns ett brett urval av elektroder (slyngelektroder, rotationselektroder och kulelektroder), elektrokirurgisk penna, neutralelektrod, partikelfilter samt ett stort urval av spekula och andra operationsinstrument som är specialdesignade för elektrokirurgi.

Finesse+ har ett flertal inställningsmöjligheter och rekommenderas för såväl sjukhuskliniker med stora patientvolymer som mindre kliniker med några operationer per vecka. Generatorn har fyra lägen (CUT samt BLEND 1-3) för excision med reglerbar uteffekt 5-99 W och ett läge COAG för koagulation/fulgurering med uteffekt 5-75 W. Snitten kan alltid finjusteras avseende såväl uteffekt som inblandning av hemostas. Operationen styrs med standardiserade reglage för CUT/BLEND (gul) och COAG (blå) i penna/handtag eller fotpedal.

Finesse+ är den nyaste modellen från Utah Medical Products som introduceras i april 2013 och har flera intressanta datoriserade egenskaper:

1. Ökad patientsäkerhet genom kontaktmonitorering av neutralelektrodens vidhäftning. Kontaktmonitorering av neutralelekroden (Contact Quality Monitoring, CQM) utförs med en delad neutralelektrod (art nr ES-1179) och systemet stängs automatiskt av om kontakten inte är optimal mot patientens hud. Detta förhindrar energikoncentration/temperaturökning och eliminerar risken för brännskada under neutralelektroden.

2. Monitorering och automatisk justering av uteffekten. Med monitorering och automatisk justering av uteffekten uppnås ett rent och exakt snitt samt ett optimalt prov för PAD med minimal termisk skada. En konstant spänning i snittet säkerställs oberoende av vävnadstillstånd, snittdjup, elektrodstorlek eller operationshastighet. Monitoreringen har mycket hög känslighet och ger optimal justering av uteffekten vid alla typer av snitt. Om uteffekten skulle överstiga inställda värden sker en automatisk justering till säker nivå.

3. Automatisk rökevakuering som är integrerad i generatorn. Rökevakueringen aktiveras automatiskt när uteffekten till den aktiva elektroden aktiveras och stängs automatiskt fem sekunder efter avslutad operation för att säkerställa fullständig rökgasevakuering. Samtliga filter appliceras och byts ut med enkla handgrepp. Filtreringssystemet består av två filtreringssteg med partikelfilter och ett steg med kolfilter för att eliminera odör. Verkningsgraden är > 99 % avseende eliminering av sfäriska partiklar ca 0,1 mikroner.

4. Datoriserad generering av uteffekten. Den datoriserade genereringen av uteffekten är högeffektiv med minimal värmeutveckling vilket ger hög driftsekonomi och -säkerhet.

5. Uppfyller alla krav enligt EU certifiering av elektrokirurgi. FINESSE+ uppfyller samtliga nya standarder för elektrokirurgisk utrustning (EN 60601-1:2005) och för högfrekvens elektrokirurgisk utrustning (EN 60601-2-2:2009) som gäller i EU sedan juni 2012.

Finesse används vid kvinnokliniker i hela världen och flera miljoner slyngdiatermikoniseringar har utförts med Finesse.

Startkit

Vid köp av FIN-220 följer även startpaket FIN-800 med. Detta paket innehåller följande förbrukningsartiklar för ca 5 operationer:

Slyngelektroder: 2 x DLP-S11, 3 x DLP-M11, 3 x DLP-W11
Kulelektroder: 2 x DBL-511, 2 x DBL-311
Externt filter: 1 x ESU-501 (för upp till 15 op)
Elektrokir. penna: 5 x ESU-305
Neutralelektrod: 10 x ES-1179
Spekulumslang: 15 x ESU-502

 

$0.00