Mikrokirurgi

OptiMicro® nålskalpell

 

Elektrokirurgi används i ökande omfattning inom alla kirurgiska specialiteter och behovet av avancerad och kostnadseffektiv dissektionsutrustning är stort. OptiMicro är en mångsidig nålelektrod som finns i flera modeller för att passa till ett brett register av kirurgiska ingrepp. Nålelektroden tillverkas av Utah Medical (Nasdaq, USA) som är en av de ledande aktörerna i världen inom precisionsdissektion. 

OptiMicro är en innovativ diaterminål som snabbt fått genomslag som ett avancerat instrument för precisionsdissektion. OptiMicro är ultravass och avsedd för kirurgiska operationer där ett exakt snitt med minimal koagulationsnekros och ett utmärkt kosmetiskt resultat erfordras. Energin fokuseras på en extremt liten yta varför så låga uteffekter som 3 W kan användas. Detta ger minimal påverkan på känsliga nerver och muskler samt minimal produktion av rökgaser.

Mångsidig användning inom Plastikkirurgi, Mikrokirurgi, Kärlkirurgi, Neurokirurgi, Handkirurgi och Oral kirurgi. Olika nållängder och vinklar ger optimal åtkomst i trånga operationsfält. 

Kontrollerad hemostas på grund av optimala skärande egenskaper vid låg uteffekt. 

Hög precision och hastighet i dissektionen eftersom den skärande energin fokuseras till den vassa nålspetsen på 40 mikrometer.

Hur fungerar OptiMicro®Den högfrekventa strömmen överförs från nålspetsen till vävnaden och orsakar molekylär vibration i cellerna vilket innebär att cellvätskan värms upp. Detta sker i nålspetsens omedelbara nähet och den momentana vaporiseringen av cellerna gör att nålspetsen glider genom vävnaden med minimal friktion. 

Minimal koagulationsnekros eftersom en fokuserad skärande energi garanterar ett rent snitt utan termisk vävnadsnekros.

Minimal påverkan på känsliga nerver och muskler eftersom optimala skärande egenskaper uppnås redan vid låg uteffekt.

Inga rökgaser då mindre vävnad fastnar på nålspetsen vid låg uteffekt.

Ytlig koagulation uppnås med den praktiska sprayfunktionen på COAG.

 

Vad tycker kirurgerna om OptiMicro®?

”Nålens diatermieffekt och precisionsvärde bedömer jag som mycket goda. I jämförelse med andra engångsnålar är OptiMicro mycket prisvärd. Jag kan varmt rekommendera andra kirurgkliniker att använda den”. Dr Leif Perbeck, bröstkirurg, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.

”Med OptiMicro fastnar mindre vävnad på nålen, den ger mindre vävnadsskada och ryker minimalt”. Dr Peter Tarnov, plastikkirurg, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

”De främsta fördelarna med OptiMicro är att den är mycket prisvärd i relation till övriga diaterminålar. Diaterminålen är lätthanterlig, ger kirurgen god operationssikt och är smidig att använda. När OptiMicro används fastnar mindre vävnad på nålen och blödningen blir mindre. Jag kan varmt rekommendera andra kirurgkliniker att prova denna prisvärda diaterminål”. Dr Catarina Eriksen, bröstkirurg, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.

”Diaterminålen har flera fördelar som god dissektionshastighet och dissektionsprecision. Den ger minimal termisk skada, minimal koagulationsnekros och sprayfunktionen för ytlig koagulation är mycket praktisk. Blödning reduceras betydligt. Nålen är lätt att rengöra och lätt att hantera. Jag kan varmt rekommendera andra plastikkirurger att prova OptiMicro”. Dr Valdemar Skoog, plastikkirurg, Akademiska sjukhuset, Uppsala.

 

OBS! Får ej omsteriliseras eller återanvändas!

Visa per sida

DN-0810

$0.00

DN-0800

$0.00