Gyn cellprov

Endometrialt cellprov

För endometrialt cellprov tillhandahåller vi EndoCurette® endometrial kyrett. EndoCurette® är en endometrial sugkateter med en patenterad provtagningsspets som ger maximalt cellutbyte. Katetern är tunn och lätt att föra in i uterus. Det elastiska materialet gör att katetern anpassar sig efter endometriets form. Katetern har dessutom hög sugförmåga och håller vakuum länge. Den ger högt cellutbyte med hög kvalitet, och rekommenderas även för patienter med trång cervixkanal.

Vaginalt cellprov

Provtagningsborsten Cervex-Brush® Combi har en ny design som är optimal för vaginalt cellprov. Den ger djupare endocervikal provtagning med större utbyte samtidigt som det ektocervikala utbytet av celler är lika högt som med standard Cervex-Brush®.