Mer om Rovers® Cervex-Brush® Combi

Vaginalt prov med Rovers® Cervex-Brush® Combi 

 

Vaginal cellprovtagning 

Screening av vaginalt cellprov möjliggör tidig detektion av gynekologiska cellförändringar. Regelbunden och metodisk screening är dokumenterat effektiv och Sverige tillhör de länder som leder utvecklingen på detta område. Rovers Medical Devices är ett holländskt företag som är specialiserat på utveckling och produktion av innovativa och effektiva provtagningsinstrument. 

Förbättrad detektion av allvarliga cellförändringar

I januari 2009 rapporterades i en svensk studie (Journal of the National Cancer Institute 2009, 101:2, 88-99) att en kombination av Pap-test och HPV-test ökar möjligheten att upptäcka allvarliga gynekologiska cellförändringar (CIN III+) med 30 procent. 

Ökat ekto- och endocervikalt cellutbyte 

Provtagningsborsten Cervex-Brush® Combi har en ny design som ger djupare endocervikal provtagning med större utbyte samtidigt som det ektocervikala utbytet av celler är lika högt som med standard Cervex-Brush® .

Effektiv både för Pap-test och HPV-test 

I en holländsk studie (Cytopathology 2006, 17, 374-381) dokumenteras att Cervex-Brush® Combi ger högt utbyte av ekto- och endocervikalt belägna celler. I studien visas också att borsten är effektiv för Pap-test, HPV-kvantifiering och HPV -typning. Cervex-Brush® Combi rekommenderas nu för både Pap-test och HPV-test (samma prov används till båda). 

Cervex-Brush® Combi har en unik design som garanterar att provtagning av endo- och ektocervikala celler görs med ett enda cytologprov. De centrala mikrostråna tränger in endocervikalt medan de övriga stråna täcker hela det ektocervikala området. Detta garanterar ett representativt cellprov djupt endocervikalt samt från hela transformationszonen. Borsten är totalt 20 cm lång. 

Fördelar med Rovers® Cervex-Brush® Combi 

  • Lätt att använda och hög patientacceptans
  • Ett enda provtagningsinstrument ger ett representativt cellprov
  • Förbättrad endocervikal provtagning
  • Kräver endast 2 rotationer medsols
  • Signifikant högre utbyte av HPV
  • Ger 2-3 gånger större utbyte av endocervikala celler
  • Ökad detektion av HPV 18

Med Cervex-Brush Combi görs ett enda utstryk som innehåller ett komplett, representativt cellprov som uppfyller högt ställda krav på total cellmängd, cellkvalitet, frekvens/kvantitet endocervikala och metaplastiska celler samt detektionsfrekvens av cellatypier jämfört med konventiell provtagning.  

Ett stort antal vetenskapliga studier visar fördelarna med Cervex-Brush. En nordisk jämförande studie (Järvi K. Cytopathology 1997, 8, 282-288) på ca 1000 provtagningar visar att utbytet av endocervikala celler är likvärdigt med Cytobrush medan Cervex-Brush ger bättre utbyte av metaplastiska celler.

En ny studie från 2016 med över 1000 patienter visade att Cervex-Brush® Combi var mer effektiv än Cytobrush + Ayres Spatel för provtagning av endocervikala celler och en större känslighet för diagnostik av CIN2+ i patienter med cytologisk diagnos av HSIL.

Se hela studien här