Mer om Rovers® Cervex-Brush® Combi

Vaginal provtagning med Rovers® Cervex-Brush® Combi 

 

Vaginal provtagning av HPV och celler

Screening av vaginalt cellprov möjliggör tidig detektion av HPV samt gynekologiska cellförändringar. Regelbunden och metodisk screening är dokumenterat effektiv och Sverige tillhör de länder som leder utvecklingen på detta område. Rovers Medical Devices är ett holländskt företag som är specialiserat på utveckling och produktion av innovativa och effektiva provtagningsinstrument för gynekologi. 

Rovers Cervex-Brush Combi

Cervex-Brush Combi är originalborsten för kombinerad diagnostik av HPV och relevanta celler (endo- och ektocervikala samt från transformationszonen) med ett enda provtagningsinstrument och ett enda prov. Uppfyller högt ställda krav på urval av celler, cellvolym och cellkvalitet. Borsten är idag Gold Standard och marknadsledande i EU.

Förbättrad detektion av allvarliga cellförändringar

En nordisk jämförande studie (Järvi K, Cytopathology 1997, 8, 282-288) av ca 1000 provtagningar visade tidigt att Cervex-Brush gav större utbyte av metaplastiska celler jämfört med en standardborste (Cytobrush).

I januari 2009 rapporterades i en svensk studie (Journal of the National Cancer Institute 2009, 101:2, 88-99) att en kombination av Pap-test och HPV-test ökar möjligheten att upptäcka allvarliga gynekologiska cellförändringar (CIN III+) med 30 procent. Cervex-Brush Combi används nu regelmässigt för båda provtagningarna.

I en holländsk studie (Cytopathology 2006, 17, 374-381) dokumenteras att Cervex-Brush Combi ger högt utbyte av både ekto- och endocervikalt belägna celler. I studien visas också att borsten är effektiv för Pap-test samt HPV-kvantifiering och HPV-typning. Båda provtagningarna utförs numera med Cervex-Brush Combi.

En studie från 2016 (Simonsen M et al, PLOS ONE, DOI: 10.1371/journal.pone.0164077, p 1-13, Oct 14, 2016) med över 1000 patienter visade att ett enda prov med Cervex-Brush Combi var mer effektivt än ett prov med en standardborste (Cytobrush) kombinerat med ett prov med en standardspatel. Cervex-Brush combi gav ökat utbyte av endocervikala celler och större känslighet i diagnostik av CIN2+ i patienter med cytologisk diagnos av HSIL.

Ökat ekto- och endocervikalt cellutbyte 

Cervex-Brush Combi har en unik design som garanterar att provtagning av endo- och ektocervikala celler görs med ett enda cytologprov. De centrala mikrostråna tränger in endocervikalt medan de övriga stråna täcker hela det ektocervikala området. Cellprovet tas djupt endocervikalt samt från hela transformationszonen. 

Fördelar med Rovers® Cervex-Brush® Combi 

  • HPV testning samt konventionell och vätskebaserad cytologi
  • Lätt att använda och hög patientacceptans
  • Ett enda provtagningsinstrument ger ett representativt cellprov
  • Förbättrad endocervikal provtagning
  • Optimalt prov med endast 2 x 360 graders rotation medurs
  • Signifikant högre utbyte av HPV
  • Ger 2-3 gånger större utbyte av endocervikala celler
  • Ökad detektion av HPV 18

Enkel och effektiv

För in borstens spets i external os. Tryck lätt mot cervix tills sidoborsten böjer sig och rotera borsten 2 x 360 grader medurs genom att rulla skaftet mellan tumme och pekfinger.

Beställning

Cervex-Brush combi tillhandahålls av www.mediqsverige.se samt www.varuforsorjningen.se i landstingen Dalarna, Sörmland, Uppsala, Västmanland och Örebro (ref ramavtal VF2016-0168-16).

Certifiering

ISO 13485:2003; CAN/CSA-ISO 13485:2003, Medical Device Directive 93/42/EEC.