ES-9135-LP

Steril neutralelektrod ES-9135-LP standard (hel platta, ej delad)

OBS! Används till Finesse, ESU-220 (2012 och tidigare)

Neutralelektroden har ett effektivt ledande skikt med koncentriska ringar som sprider ut den elektrokirurgiska strömmen över en större yta vilket ökar komfort och säkerhet för patienten. Neutralelektroden är kompakt och kvadratisk. Den ger dessutom snabbare värmedispersion än neutralelektroder med gel. Den kan appliceras utan hänsyn till orientering eftersom den runda ledande ytan ger full effekt i alla riktningar. Neutralelektroderna är avsedda för engångsbruk.
 
Utbytesfrekvens: efter varje operation

Längd: 10 cm
Bredd: 10 cm
Sladdlängd: 300 cm
Förpackning: 10 st

$0.00