Information om Filshie® Clips

Kvinnlig kirurgisk sterilisering utförs idag oftast via titthållskirurgi i bukhålan som dagkirurgisk åtgärd under narkos. Ett eller två små snitt görs, i eller under naveln och vid blygdbenet, och äggledarna kläms ihop eller bränns med bipolär diatermi via ett endoskop. Effekten av steriliseringen är omedelbar och patienten återhämtar sig på 1-2 dagar.

Bipolär diatermi kräver ofta 2-3 brännpunkter på äggledaren, då det är svårt att vara säker på att äggledaren bränts hela vägen igenom. Detta bidrar till stor vävnadsförstörelse, vilket i sin tur ger svårigheter till en reversering av steriliseringen. Vid användning av clips, som appliceras på isthmus 1-2 cm från livmodernhornen, behövs endast ett clips per äggledare för ett säkert resultat. Det finns även en tendens till att metoder som förstör en mindre del av tuban, som ringar och clips, ger mindre påverkan på blödningsmönstret än ligatur eller diatermi.

För kvinnlig kirurgisk sterilisering med titthålskirurgi tillhandahåller vi Filshie Clips, ett 4 mm brett titanclips med en insida av tunn silikon, som med hjälp av en applikator kläms fast runt äggledarna och hindrar en eventuell befruktning då äggceller inte kan passera längs äggledaren mot livmodern.

  • Låg felfrekvens - 99,76 % kliniskt beprövad framgång
  • Reversibelt i 90% av alla fall
  • Beprövad metod - över 10 miljoner applicerade clips
  • Rekommenderad metod av Royal College of Obstetricians and Gynaecologists i London
  • Gold standard i USA och Storbritannien

  

Säker steriliseringsmetod

Med en felfrekvens så låg som 0,24 % garanteras Filshie Clips vara en säker, enkel och pålitlig metod för kvinnlig kirurgisk sterilisering.

Goda möjligheter för reversering

Statistik visar att väldigt få av de som varje år steriliseras i Sverige ångrar sig. De som väl ångrar sig kan välja att genomgå en reversering av steriliseringen. Filshie Clips är med sin mjuka silikonbeläggning och fördelaktiga storlek designade för att minska vävnadsförstörelse, och i sin tur bidra till goda möjligheter till en reversering. Studier visar att 80 % - 100 % av steriliseringar med Filshie Clips reverseras med goda resultat. 

Minskad risk för extrauterin graviditet

I jämförelse med andra steriliseringsmetoder visar Filshie Clips en låg risk för extrauterin graviditet. Av felfrekvensen på 0,24 % resulterar endast 4 % av dessa fall i en extrauterin graviditet.

Sterishot engångsapplikator


Med hjälp av engångsapplikatorn Sterishot kan du enkelt applicera clipset. Sterishot har ett smart mellanläge där clipset sitter fast säkert och stängs halvvägs medan applikatorn förs ned i troakaren. Clipset appliceras sedan med ett lätt tryck på handtaget.

 Artikelnr  Specifikation Antal per förp
 FE-7SS-951  Engångsapplikator Sterishot II + 2 Filshie Clips  1
 FE-10P-851  Filshie Clip, steril  20

 

Specifikationer

 

 Utsida clip  Titan
 Insida clip  Titan med silikonbeläggning
 Längd  14mm
 Bredd  4mm