carevix™ cervixstabilisator

Mindre smärta vid spiralinsättning med carevix™

carevix™ är en vakuumstabilisator för cervix och är det moderna och revolutionerande alternativet till klotången (tenaculum). Detta engångsinstrument minskar smärta, blödning och infektionsrisk vid transcervikala procedurer. Detta görs med hjälp av en liten sugklocka som skapar vakuum på portio och på så sätt får ett pålitligt grepp och stabilitet (se jämförelsebild med tenaculum).

Studier där instrumentet använts vid spiralinsättning har visat att den totala upplevda smärtan under hela proceduren minskade med upp till 73%. Vidare minskade blödningarna med 78%, jämfört med en insättning där tenaculum använts.

carevix™ ger följande fördelar: 

  • mindre smärta
  • mindre blödningar
  • minskad infektionsrisk

Visa per sida