ESU-501

Externt filterpaket.

Används till Finesse+, FIN-220 och Finesse, ESU-220

ESU-501 är ett 2-stegsfilter bestående av ett HEPA (High Efficiency Particulate Arresting)-filter och ett filter med aktivt kol. I kombination med ULPA (Ultra Low Particulate Air)-filtret SSE-500 ger filtren >99% eliminering av partiklar i storleken 0,1 my och ger effektiv rökgasrening av partiklar i storleksordningen 0.02 - 0,3 my.

Filtret är fäst i en korrugerad slang med övergång i spekulumslang.

Slanglängd: 300 cm
Förpackning: 5 st
Utbytesfrekvens: 15 operationer

Filtren har kapacitet för 15 standardoperationer, men i praktiken kan det vara en god idé att byta tidigare. Vid vissa ingrepp görs mer omfattande koagulering med stor rökgasutveckling och därmed ökad odör i filtren. I praktiken gör många kliniker koniseringarna samlat till en dag i veckan och byter därefter filtren. Vi vill med vår information visa att det är en "trade off" mellan maxkapacitet (ekonomi) och förekomsten av odör. Det är således upp till varje klinik att bestämma vilket protokoll de vill använda för filterbyte. 


I filterpaketet ingår 1 st korrugerad slang (951-712) samt 1 st spekulumslang (ESU-502)
Spekulumslangen måste bytas efter varje operation medan den korrugerade slangen byts vid behov.

$0.00