ESU-501

Externt filterpaket.

Används till Finesse+, FIN-220 och Finesse, ESU-220

ESU-501 är ett 2-stegsfilter bestående av ett HEPA (High Efficiency Particulate Arresting)-filter och ett filter med aktivt kol. I kombination med ULPA (Ultra Low Particulate Air)-filtret SSE-500 ger filtren >99% eliminering av partiklar i storleken 0,1 my och ger effektiv rökgasrening av partiklar i storleksordningen 0.02 - 0,3 my.

Filtret är fäst i en korrugerad slang med övergång i spekulumslang.

Slanglängd: 300 cm
Utbytesfrekvens: 15 operationer
Förpackning: 5 st

I filterpaketet ingår 1 st korrugerad slang (951-712) samt 1 st spekulumslang (ESU-502)
Spekulumslangen måste bytas efter varje operation medan den korrugerade slangen byts vid behov.

$0.00