ESU-700

Internt filter art nr ESU-700

OBS! Används endast till Finesse ESU-220 (2012 och tidigare)

ESU-700 är ett ULPA (Ultra Low Particulate Air) filter som verkar tillsammans med det primära filtret ESU-501 som innehåller ett HEPA (High Efficiency Particulate Arresting) filter och ett filter med aktivt kol. I kombination ger filtren 99,99% eliminering av partiklar i storleken 0,1 mikron och ger effektiv rökgasrening av partiklar i storleksordningen 0.02 - 0,3 mikron.

Utbytesfrekvens: Ett år eller 100 operationer (vilket som inträffar först)Användarinstruktion för byte
$0.00