FIN-220

 

Finesse+, art nr FIN-220, elektrokirurgisk generator

Finesse+ är en monopolär elektrokirurgisk generator som är speciellt konstruerad för slyngdiatermikonisering på gynekologisk mottagning (LETZ/LEEP). Till utrustningen finns ett brett urval av elektroder (slyngelektroder, rotationselektroder och kulelektroder), elektrokirurgisk penna, neutralelektrod, partikelfilter samt ett stort urval av spekula och andra operationsinstrument som är specialdesignade för elektrokirurgi.

Finesse+ har ett flertal inställningsmöjligheter och rekommenderas för såväl sjukhuskliniker med stora patientvolymer som mindre kliniker med några operationer per vecka. Generatorn har fyra lägen (CUT samt BLEND 1-3) för excision med reglerbar uteffekt 5-99 W och ett läge COAG för koagulation/fulgurering med uteffekt 5-75 W. Snitten kan alltid finjusteras avseende såväl uteffekt som inblandning av hemostas. Operationen styrs med standardiserade reglage för CUT/BLEND (gul) och COAG (blå) i penna/handtag eller fotpedal.

Finesse+ är den nyaste modellen från Utah Medical Products och har flera intressanta egenskaper:

  • Ökad patientsäkerhet genom kontaktmonitorering av neutralelektrodens vidhäftning. Kontaktmonitorering av neutralelekroden (Contact Quality Monitoring, CQM) utförs med en delad neutralelektrod (art nr ES-1179) och systemet stängs automatiskt av om kontakten inte är optimal mot patientens hud. Detta förhindrar energikoncentration/temperaturökning och eliminerar risken för brännskada under neutralelektroden.
  • Monitorering och automatisk justering av uteffekten. Med monitorering och automatisk justering av uteffekten uppnås ett rent och exakt snitt samt ett optimalt prov för PAD med minimal termisk skada. En konstant spänning i snittet säkerställs oberoende av vävnadstillstånd, snittdjup, elektrodstorlek eller operationshastighet. Monitoreringen har mycket hög känslighet och ger optimal justering av uteffekten vid alla typer av snitt. Om uteffekten skulle överstiga inställda värden sker en automatisk justering till säker nivå.
  • Automatisk rökevakuering som är integrerad i generatorn. Rökevakueringen aktiveras automatiskt när uteffekten till den aktiva elektroden aktiveras och stängs automatiskt fem sekunder efter avslutad operation för att säkerställa fullständig rökgasevakuering. Samtliga filter appliceras och byts ut med enkla handgrepp. Filtreringssystemet består av två filtreringssteg med partikelfilter och ett steg med kolfilter för att eliminera odör. Verkningsgraden är > 99 % avseende eliminering av sfäriska partiklar ca 0,1 µ.
  • Datoriserad generering av uteffekten. Den datoriserade genereringen av uteffekten är högeffektiv med minimal värmeutveckling vilket ger hög driftsekonomi och -säkerhet.
  • Uppfyller alla krav enligt EU certifiering av elektrokirurgi. Finesse+ uppfyller samtliga nya standarder för elektrokirurgisk utrustning (EN 60601-1:2005) och för högfrekvens elektrokirurgisk utrustning (EN 60601-2-2:2009) som gäller i EU sedan juni 2012.
  • Finesse används vid kvinnokliniker över hela världen och sammanlagt har flera miljoner slyngdiatermikoniseringar utförts med generatorn.

CE-certifierade tillbehör och förbrukningsartiklar

Rökevakuering

Externt filterpaket (art nr ESU-501) med anslutningsslang till generatorn skall bytas efter varje operationsdag (max 15 operationer per filter). Det externa filterpaketet ansluts till rökgasport i spekulum med en silikonslang (art nr ESU-502).
Internt filter (art nr SSE-500) byts efter 100 operationer eller en gång per år.

Reglering av CUT/COAG

Steril diatermipenna (art nr ESU-305) med knappar för CUT / COAG levereras med anslutningskabel klar för användning. Automatisk omkoppling av styrning mellan fotpedal (art nr ESU-170) med pedaler för CUT/COAG och ovannämnda elektrokirurgiska penna.

Operationselektroder

Sterila slyngelektroder (art nr DLP-***) finns i nio modeller (110 mm längd) med olika bredd och djup. Slyngelektroderna tillverkas i en unik process ”Exactfit” och till varje slyngelektrod medföljer ett clip (Safe-T-gauge) som a) används för att ställa in önskat snittdjup och b) ger stöd till den fina 0,2 mm volframtråden. Sterila C-LETZ rotationselektroder (art nr DCE-***) finns i fyra modeller med olika assymetrisk profil för excision av ekto- och endocervikal vävnadskon i ett enda stycke. Steril kulelektrod (art nr DBL-***) finns i två modeller med 3 resp 5 mm kuldiameter för effektiv koagulation respektive fulgurering av sårytan.

Neutralelektrod
Steril split neutralelektrod med CQM funktion (art nr ES-1179).

Detta ingår vid köp av FIN-220
Vid köp av FIN-220 ingår en fotpedal ESU-170 samt ett startpaket FIN-800, som innehåller följande förbrukningsartiklar för ca 5 operationer:

Slyngelektroder: 2 x DLP-S11, 3 x DLP-M11, 3 x DLP-W11
Kulelektroder: 2 x DBL-511, 2 x DBL-311
Externt filter: 1 x ESU-501 (för upp till 15 op)
Elektrokir. penna: 5 x ESU-305
Neutralelektrod: 10 x ES-1179
Spekulumslang: 15 x ESU-502

Isolerade spekula och instrument
Det finns ett stort sortiment med flera modeller och storlekar av isolerade spekula och instrument för slyngdiatermikonisering med FINESSE+. Dessa är belagda med en isolerande blå nylonbeläggning som gör dem icke-ledande avseende elektrisk ström.

Svensk studie
Acta Obstetricia et Gynecologica. 2006; 85:218-223. Miniconization procedure with C-LETZ conization electrode for treatment of cervical intraepithelial neoplasia: A Swedish study. Miriam Mints MD Ph D, Vera Gaberi MD & Sonia Andersson MD Ph D. Svensk studie

Dokumentation
Användarmanual finns på svenska och Service manual på engelska. Samtliga artiklar är CE-certifierade. Vid köp av Finesse+ ingår 24 månaders garanti.

$0.00