Finesse®+ generator

Finesse®+ elektrokirurgisk generator


Finesse+ är en monopolär elektrokirurgisk generator som är speciellt konstruerad för slyngdiatermikonisering på gynekologisk mottagning (LETZ / LEEP). Till utrustningen finns ett brett urval av elektroder (slyngelektroder, rotationselektroder och kulelektroder), elektrokirurgisk penna, neutralelektrod, partikelfilter samt ett stort urval av spekula och andra operationsinstrument som är specialdesignade för elektrokirurgi.

Finesse®+ har ett flertal inställningsmöjligheter och rekommenderas för såväl sjukhuskliniker med stora patientvolymer som mindre kliniker med några operationer per vecka. Generatorn har fyra lägen (CUT samt BLEND 1-3) för excision med reglerbar uteffekt 5-99 W och ett läge COAG för koagulation/fulgurering med uteffekt 5-75 W. Snitten kan alltid finjusteras avseende såväl uteffekt som inblandning av hemostas. Operationen styrs med standardiserade reglage för CUT/BLEND (gul) och COAG (blå) i penna/handtag eller fotpedal.
 
Visa per sida

FIN-220

$0.00