Neonatologi

Utrustning för neonatal- och barnpatienter. 

Vi tillhandahåller navel- och urinrörskatetrar i ett modernt och avancerat silikonmaterial samt blodfilter för neonatal- och barnpatienter.