Neutralelektrod

Neutralelektrod för Finesse+ FIN-220/Finesse ESU-220

Neutralelektroder med effektiva ledande skikt som sprider ut den elektrokirurgiska strömmen över en större yta vilket ökar komfort och säkerhet för patienten. 

 

OBS! Får ej omsteriliseras eller återanvändas!

Visa per sida