Om Cortec Medical

Cortec Medical AB är ett svenskt företag som fokuserar på marknadsföring och försäljning av CE-certifierade medicinska produkter (Medical Devices) till kunder på sjukhus, kliniker och mottagningar i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vi är specialiserade på produkter för användning inom kirurgi, gynekologi och neonatologi. Vi har lång erfarenhet av marknadsföring, försäljning, regulatoriskt arbete samt kliniska prövningar.

Vi tillhandahåller högkvalitativa medicinska produkter med högt innovationsvärde och ett för kunden optimalt förhållande mellan kostnad och kliniska fördelar. Målsättningen är att tillsammans med våra leverantörer och medicinska kunder lösa kliniska problem och erbjuda bästa möjliga medicinska behandlingar till patienterna.

 

MEDARBETARE

 

Kundservice

kundservice@cortec.com

Jesper Snoeck

Matilda Liss

Antonia Stenberg

Marcus Steneröd

Hanna Hansen

VD

Sophie Uesson, M Sc
sophie.uesson@cortec.com

Styrelseordförande

Helena Uesson, M Sc
helena.uesson@cortec.com

Juridiska ärenden

Marianne Uesson, Advokat
marianne.uesson@cortec.com

Vetenskapliga och regulatoriska ärenden

Michael Uesson, fil.dr
michael.uesson@cortec.com

 

MILJÖPOLICY

Vår ambition är att verka för en hållbar miljöstrategi genom att erbjuda tjänster, produkter och förpackningar som har så liten negativ miljöpåverkan som möjligt. Vi följer alla tillämpliga lagar och förordningar och är anslutna till den svenska miljöorganisationen REPA-registret.

Vi arbetar med en helhetssyn på miljöstyrning i vår verksamhet som omfattar inhämtning av kunskap om våra produkters miljöpåverkan under hela dess livscykel. Miljöstyrningen omfattar tillverkning, användning, återanvändning, återvinning samt destruktion av produkten och dess emballage.

Vår ambition i miljöarbetet är att sträva efter ständiga förbättringar i produktens livscykel och utveckla  miljömässigt fördelaktiga lösningar som skall möta marknadens krav på ekonomi, kvalitet och säkerhet.

Vi verkar för att minimera förekomsten av avfall och återanvänder transportemballage.
 
Vår målsättning är att informera våra leverantörer om vår miljöpolicy samt att verka för att öka kunskapen och medvetandet kring miljöfrågor hos anställda och ge dem möjlighet att väga in miljöaspekter i sina arbetsuppgifter.

Vi strävar efter öppna och goda relationer i miljöarbetet med våra kunder, anställda, leverantörer, allmänheten och myndigheter.

  

PARTNERS

Våra leverantörer inkluderar såväl privatägda företag som börsnoterade multinationella företag som tillverkar CE-certifierade medicinska produkter (Medical Devices). Några av våra viktigaste leverantörer är

I Sverige ansvarar Cortec Medical AB för marknadsföring, försäljning och distribution. Vi samarbetar med professionella distributionspartners i övriga Nordiska länder, som anpassar försäljning, marknadsföring och distribution till respektive lands speciella förutsättningar och behov. Samarbetet fokuserar på skapande av innovativa marknadsföringsstrategier för våra CE-certifierade medicinska produkter (Medical Devices).