Om Cortec Medical

Cortec Medical AB är ett svenskt företag som fokuserar på marknadsföring och försäljning av CE-certifierade medicinska produkter (Medical Devices) till kunder på sjukhus, kliniker och mottagningar i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vi är specialiserade på produkter för användning inom kirurgi, gynekologi och neonatologi. Vi har lång erfarenhet av marknadsföring, försäljning, regulatoriskt arbete samt kliniska prövningar.

Vi tillhandahåller högkvalitativa medicinska produkter med högt innovationsvärde och ett för kunden optimalt förhållande mellan kostnad och kliniska fördelar. Målsättningen är att tillsammans med våra leverantörer och medicinska kunder lösa kliniska problem och erbjuda bästa möjliga medicinska behandlingar till patienterna.

 

Kundservice

kundservice@cortec.com

Tel: 040-664 59 50

VD

Sophie Uesson, M Sc

Styrelseordförande

Helena Uesson, M Sc
  

PARTNERS

Våra leverantörer inkluderar såväl privatägda företag som börsnoterade multinationella företag som tillverkar CE-certifierade medicinska produkter (Medical Devices). I Sverige ansvarar Cortec Medical AB för marknadsföring, försäljning och distribution. Vi samarbetar med professionella distributionspartners i övriga Nordiska länder, som anpassar försäljning, marknadsföring och distribution till respektive lands speciella förutsättningar och behov. Samarbetet fokuserar på skapande av innovativa marknadsföringsstrategier för våra CE-certifierade medicinska produkter (Medical Devices).