SSE-500

Internt filter art nr SSE-500

OBS! Används endast till Finesse+ FIN-220 (2013 och senare)

SSE-500 är ett ULPA (Ultra Low Particulate Air) filter som verkar tillsammans med det primära filtret ESU-501 som innehåller ett HEPA (High Efficiency Particulate Arresting) filter och ett filter med aktivt kol. I kombination ger filtren >99% eliminering av partiklar i storleken 0,1 my och ger effektiv rökgasrening av partiklar i storleksordningen 0.02 - 0,3 my.

Utbytesfrekvens: 1 år eller 100 operationer (vilket som inträffar först)

$0.00