C-LETZ® koniseringselektrod

C-LETZ koniseringselektrod 

Elektroderna används för C-LETZ  (Contoured Loop Excision of the Transformation Zone) och finns i fyra modeller med olika kontur (förhållande djup och radie) för ektocervikalt respektive endocervikalt ingrepp. Konturerna följer ett förutsägbart mönster för CIN-lesionen. Den nya C-LETZ asymmetriska rotationselektroden med olika djup och radie är avsedd för lesioner med ekto- såväl som endocervikal utbredning. Elektroden centreras i cervixkanalen och roteras ett helt varv. Metoden är vävnadssparande och effektiviserar diagnostiken (PAD).

C-LETZ elektroden skär med en volframtråd som är 0,3 mm i diameter och har hög värmeledningsförmåga och hållfasthet. Detta ger exakt dissektion med minimal koagulationsnekros. Vävnadskonerna blir ”nativa” och lätta att diagnosticera histopatologiskt. En fördel med C-LETZ är att metoden är vävnadssparande.
 
De fyra modellerna av rotationselektroden ger koner med 9 – 15 mm radie och 10 – 23 mm djup. Spetsen på elektroden appliceras endocervikalt, varefter slyngan roteras. Slyngan skall roteras medurs ett fullt varv (360 grader) och därför måste operationen styras med en fotpedal. Elektroderna passar till alla generatorer och pennor med 2,4 mm fattning.

Modeller

Mått anges i mm. Passar till alla fabrikat av generatorer och pennor med 2,4 mm fattning

Art nr Färg Djup Radie Skaft Fattning
diameter
Antal/förp
DCE-110 Blå 23  15  110 2,4   10
DCE-115 Grön 18 11  110 2,4  10 
DCE-120 Beige 10  12  110 2,4  10 
DCE-125 Gul 13 9 110 2,4  10 


OBS! Får ej omsteriliseras eller återanvändas!

Visa per sida

DCE-110

$0.00

DCE-115

$0.00

DCE-120

$0.00

DCE-125

$0.00