Endometrial

Endometrialt cellprov med EndoCurette® endometrial kyrett

EndoCurette® är en endometrial sugkateter med en patenterad provtagningsspets som ger maximalt cellutbyte. Katetern är tunn och lätt att föra in i uterus. Det elastiska materialet gör att katetern anpassar sig efter endometriets form. Katetern har dessutom hög sugförmåga och håller vakuum länge. Den ger högt cellutbyte med hög kvalitet, och rekommenderas även för patienter med trång cervixkanal.

EndoCurette® ger följande fördelar: 

  • Högt utbyte av celler med hög kvalitet
  • Central anestesi erfordras ej
  • Dilatation av cervix erfordras ej
  • Lämplig för patienter med trång endocervikalkanal

Endocurette® CUR-100 är en steril sugkyrett som används för endometrial provtagning. Sugkyrettens spets har fyra avlånga öppningar med skarpa skärande kanter som effektiviserar excisionen av vävnad från väggarna i uterus. Sugkyretten införs till fundus. Cellmaterialet sugs kontinuerligt in, samtidigt som katetern långsamt dras ut och roteras i en enda oavbruten rörelse från fundus till interna endocervikal os. Den här tekniken i kombination med spetsens utformning garanterar att rikligt med prov tas från hela endometriet och att provet håller hög kvalitet.  Provtagningen tar endast några sekunder.

Endocurette® CUR-120, motsvarar CUR-100 men är försedd med gängor och levereras med en spruta. Sprutan skruvas enkelt på sugkyretten och används för att eliminera överskott av blod, eller för att vid behov öka sugeffekten och provvolymen. På detta sätt kan eventuellt förlorad sugförmåga återskapas utan att katetern behöver dras ut.

 

Mer att läsa

Produktblad

Visa per sida

CUR-100

$0.00

CUR-120

$0.00