ESU-420 (ersätter ES-1179)

Steril neutralelektrod split (2-delad), ESU-420 (ersätter ES-1179)

OBS! Används till Finesse+ FIN-220

Ökad patientsäkerhet genom kontaktmonitorering av neutralelektrodens vidhäftning. Kontaktmonitorering av neutralelekroden (Contact Quality Monitoring, CQM) utförs med denna delade neutralelektrod och systemet stängs automatiskt av om kontakten inte är optimal mot patientens hud. Detta förhindrar energikoncentration/temperaturökning och eliminerar risken för brännskada under neutralelektroden.

Neutralelektroden har ett effektivt ledande skikt som sprider ut den elektrokirurgiska strömmen över en större yta vilket ökar komfort och säkerhet för patienten. Neutralelektroden är kompakt och ger snabbare värmedispersion än neutralelektroder med gel. Den bör appliceras med sladden orienterad ut ifrån patienten.

Neutralelektroden är avsedd för engångsbruk.

Utbytesfrekvens: efter varje operation

Längd och bredd på splitytorna: 15 cm x 4 cm
Sladdlängd: 300 cm
Förpackning: 10 st

$0.00