ESU-420 (ersätter ES-1179)

ConMed ThermoGard® steril neutralelektrod split (2-delad), ESU-420 (ersätter ES-1179)

OBS! Används till Finesse+ FIN-220

Ökad patientsäkerhet genom kontaktmonitorering av neutralelektrodens vidhäftning. Kontaktmonitorering av neutralelekroden (Contact Quality Monitoring, CQM) utförs med denna delade neutralelektrod och systemet stängs automatiskt av om kontakten inte är optimal mot patientens hud. Detta förhindrar energikoncentration/temperaturökning och eliminerar risken för brännskada under neutralelektroden.

Neutralelektroden har ett effektivt ledande skikt som sprider ut den elektrokirurgiska strömmen över en större yta vilket ökar komfort och säkerhet för patienten. Den speciellt framtagna blåa hydrogelen har en kylande effekt och är extra skonsam för patientens hud. Den bör appliceras med sladden orienterad ut ifrån patienten.

Neutralelektroden är avsedd för engångsbruk.

  • Tjock blå hydrogel för extra komfort - både kyler och är skonsam för huden
  • Ökad säkerhet genom kvalitetskontakt med huden

Utbytesfrekvens: efter varje operation

Längd och bredd på splitytorna: 15 cm x 4 cm
Sladdlängd: 300 cm
Förpackning: 10 st

Viktig information om neutralelektrodens placering

$0.00