Mer om slyngelektroder

Slyngdiatermikonisering på gynekologisk mottagning

Cortec Medical är en ledande leverantör av produkter för slyngdiatermikonisering på gynekologisk mottagning. Våra produkter tillverkas av Utah Medical i USA och används vid flertalet gynekologiska kliniker/mottagningar i Sverige. Produkterna gör det möjligt att genomföra en snabb, säker och effektiv behandling av cervikal intraepitelial neoplasi direkt på mottagningen. 

 

Total behandlingstid under en timme 

Ingreppet görs i lokalbedövning på mottagningen och oftast behövs ingen övrig medicinering. Den totala patienttiden är i normalfallet under en timme. Detta ger stora besparingar jämfört med behandling på operationsavdelning.  

 

Vetenskapligt dokumenterad utläkningsfrekvens på 90%

Behandlingen med utrustningen från Utah Medical är noga dokumenterad i en svensk prospektiv studie (Acta Obstet. et Gynecol. 2006; 85: 218-223). I studien uppnåddes en utläkningsfrekvens på 90% i behandlingen av 174 patienter med CIN I-III.

 

Sveriges största utbud av specialelektroder för slyngdiatermikonisering

Vi erbjuder ett flertal modeller av slyngdiatermielektroder med olika bredd och djup och dessutom möjlighet att individuellt reglera djupet. Den nya C-LETZ asymmetriska rotationselektroden med olika djup och radie är speciellt avsedd för lesioner med endocervikal utbredning. Elektroden centreras i cervixkanalen och roteras ett helt varv. Metoden är vävnadssparande och effektiviserar diagnostiken (PAD). 

Slyngelektrod för LLETZ (Large Loop Excision of the Transformation Zone) av volframtråd har utmärkta värmelednings- och hållfasthetsegenskaper och är endast 0,2 mm i diameter. Volframelektroden ger minimal koagulationsnekros. Varje slyngelektrod är försedd med en SAFE-T-GAUGE som ger stadga åt volframtråden samt möjlighet att reglera koniseringsdjupet. Det finns nio st färgkodade modeller med 5-25 mm bredd och 5-22 mm djup.

 

Fördelar med Slyngelektrod UtahLoop®

  • Ultratunn volframtråd (0,2 mm i diameter) ger minimal koagulationsnekros
  • SAFE-T-GAUGE ger stadga åt volframtråden samt möjlighet att reglera koniseringsdjupet
  • Y-format skaft ger fri sikt under ingreppet
  • Färgkodning av skaften underlättar val av Utah slyngelektrod